Zkušenosti s výběrovým řízením ve společnosti Kofola

Vzhledem k tomu, že společnost Kofola mne velice lákala, jsem poslala životopis na více pozic, ale pozvali mne pouze na jeden pohovor (telefonicky) a výsledek ostatních výběrových řízení mi vůbec nesdělili.

Průběh pracovního pohovoru

Pohovor proběhl přesně v čase, na který jsem byla pozvána, a byl na něm přítomen manažer oblasti, do které se hledala posila, a personalistka. Nejprve se mi představili a pak mne nechali, ať se představím já. Následně se mnou prošli můj životopis a poté mi přiblížili pracovní náplň pozice. Ta mne bohužel šokovala, neboť onu pozici sloučili s jinou, konkrétně recepční. Což pro mne nebylo přijatelné. Nakonec mne nechali předvést své dovednosti v Excelu. Bylo tam asi pět úkolů, které jsem měla udělat během deseti minut. Tím pohovor skončil.

Výsledek výběrového řízení mi byl rovněž sdělen telefonicky.

Zkušenosti jiných lidí

Vzhledem k tomu, že chci, aby můj web měl smysl, jsem otevřená návrhům a připomínkám ostatních lidí a jsem za ně velmi ráda.

V březnu 2017 mne oslovila Monika, která se chystala na pohovor do společnosti Kofola v Krnově, aby se dozvěděla bližší informace o mé zkušenosti s výběrovým řízením v této společnosti. Vyměnily jsme si několik e-mailů a to jak před pohovorem, tak i po něm.

Myslela jsem si, že moje negativní zkušenost byla výjimkou, ale začínám o tom pochybovat, neboť Monice se stalo něco velmi podobného.

Příběh Moniky

Na začátek bych Monice chtěla velmi poděkovat za svolení, které mi dala k publikování její zkušenosti, neboť bohužel zažila zklamání podobné mému.

Nejdříve nedodrželi čas, na který byla pozvána a nechali ji přešlapovat na vrátnici, kde se nedá ani kam usadit, i když vážila cestu přes celou Moravu.

Mnohem větší rozčarování ale přišlo záhy. Monika se hlásila na pozici, u které nebyla ani zmínka o požadované praxi. Na pohovoru jí řekli, že pozici chtějí obsadit někým zkušenějším a nabídli jí pouze pozici na třísměnný provoz s nadějí na to, že se po několika měsících snad vypracuje na pozici, na kterou se hlásila.

Náhoda nebo strategie náboru?

Posuďte sami, zda je tohle náhoda nebo strategie náboru. Musím říct, že se přikláním k druhé variantě, neboť každá z nás byla na jiné pobočce. Přemýšlím nad tím, čeho chtějí dosáhnout? Spoléhat se na to, že v České republice je dostatek lidí, co si nechají všechno líbit, je dost naivní. Asi spoléhají na své motto „Když ji miluješ, není co řešit.“.