Zkušenosti s výběrovým řízením ve společnosti O2

Společnost O2 mi byla sympatická, proto jsem se do ní hlásila na mnoho pozic – tentokráte ambasadora O2 Guru. Do výběrového řízení jsem se musela doslova prodrat, neboť mi opět automaticky přišel odmítavý e-mail. Nicméně personalistku jsem přesvědčila a pozvání do půldenního assessment centra jsem obdržela.

Domácí příprava

Jako obvykle jsem si do assessment centra měla připravit domácí úkol, který spočíval ve vytvoření Guru novin. To mi samozřejmě zabralo spoustu času, ale věřila jsem si, že výsledek bude skvělý.

Průběh assessment centra

Na centrálu společnosti O2 jsem se dostavila na čas, neboť při poslední návštěvě na mne recepční byla hodně nepříjemná, že jdu o 10 minut dříve. Čekalo mne tu ale nemilé překvapení, jelikož výběrové řízení tentokrát mělo proběhnout ve školícím centru společnosti O2, které je v jiné budově. Nic závratného se nestalo, ale dorazila jsem až přesně na čas, nikoliv o chvilku dřív.

Jako první nás čekalo představení zúčastněných a programu dnešního dne. Poté následovalo několik úkolů, které jsme museli splnit.

Prezentace úkolu

Jako první jsme měli odprezentovat svoje domácí úkoly pouze před členy výběrové komise tvořené personalistkou, budoucím manažerem vybraného uchazeče a členem jeho současného týmu. Zde jsem dostala pochvalu, neboť jsem předložila zcela novou formu novin.

Technické otázky

Assessment centrum pokračovalo losováním technických otázek. Zde jsem také nezklamala, na rozdíl od zbytku mužských protivníků.

Týmový úkol

Posledním úkolem, který absolvovali všichni uchazeči, byl týmový úkol. V něm jsme dostali za úkol vymyslet program na akci, kde bude stánek O2 Guru.

Po této aktivitě se komise s mnoha účastníky rozloučila, zatímco já jsem pyšně pokračovala dále. Bohužel i s dalšími 2 současnými zaměstnanci O2, kterým HR při obsazování pozic dává vždy přednost.

Školení produktu

Posledním úkolem bylo si vylosovat 1 z produktů O2 a opět pouze před komisí provést školení tohoto produktu.

Výsledek výběrového řízení

I když jsem si hodně věřila, že pracovní místo získám, opět se tak nestalo. Odmítnutí mi poslali obecným e-mailem a ve zpětné vazbě jsem se dozvěděla, že jiní kandidáti měli lepší technické povědomí. Zajímalo by mne, jak k tomu došli, když jsem svoji otázku jako jedna z mála zodpověděla, a přitom jsem neměla nic ze základního názvosloví.

Další absolvovaná výběrová řízení v O2

Ve společnosti O2 jsem ještě mimo jiné absolvovala videopohovor a assessment centrum do oddělení CVM (Customer Value Management).