Jak multimetrem otestovat baterie

Občas potřebujete vyzkoušet, zda jsou tužkové baterie funkční nebo ne. Místo toho, abyste dlouze hledali vhodné zařízení pro testování, můžete použít multimetr. Já mám k dispozici multimetr Mastech, ale postačí vám k tomu jakýkoliv.

Jak na to?

Černý vodič zasuňte do svorky označené jako COM a červený tam, kde je V (jednotka napětí – Volt). Často tam nebude jen V, ale i další jednotky, např. ohmy [Ω] .

Přepínač multimetru nastavte do části pro měření stejnosměrného napětí, tj. V= (správně V s horní plnou čarou a spodní čárkovanou), kde vám postačí ten nejnižší rozsah. V mém případě 2.

Nyní již vezměte tužkovou baterii a červený vodič přiložte na baterii k + (plus) a černý kontakt na – (mínus).

Jak zhodnotit výsledky měření

Je sice hezké, že něco naměříte, ale výsledky musíte umět interpretovat. Tužkové, mikrotužkové, malé i velké monočlánky mají napětí 1,5 V. Vždy je to na nich uvedeno. To znamená, že pokud na tomto typu baterií naměříte hodnotu:

  • vyšší než 1,5 – baterie jsou v pořádku,
  • nad 1,4 – baterie jsou teoreticky ještě použitelné, ale brzy je budete muset vyměnit,
  • nižší než 1,4 – jsou na vyhození, ale ne do komunálního odpadu, nýbrž do sběrného místa. Snad ve všech obchodech je krabice pro zpětný odběr, případně sběrný dvůr nebo kontejner na elektro mívá oddělenou část na baterie.

Pokud budete měřit baterie s jiným napětím, např. ploché či devítivoltové, naměříte jiné hodnoty! Důležité je, že zdravá baterie má napětí vždy vyšší než je udávané napětí od výrobce, tedy 1,5V baterie musí mít napětí vyšší než 1,5 V, 9V baterie musí mít napětí vyšší než 9 V apod.