Zkušenosti s výběrovým řízením ve společnosti Ekospol

Pracovní nabídka od této společnosti mne zaujala vzhledem k vysokému finančnímu ohodnocení. Od zaslání životopisu do pozvání na pohovor, které proběhlo pouze e-mailem, uběhlo pouhých sedm dní. Na pohovor jsem přišla o půl hodiny dříve a hned jsem byla usazena do zasedací místnosti se stohem papírů. Jednalo se o testy všeobecných znalostí, logicko-matematického myšlení a angličtiny. Slečna mi řekla, že na to mám dvě hodiny a odešla. Takže s sebou si vezměte psací potřeby a pití. V testech se objevily otázky tohoto typu:

Test všeobecných znalostí

Co je to hemoglobin? Kdo vynalezl parní stroj? Kdy byla založena Karlova univerzita? Kdo objevil penicilin? Co je to fosilie? Do jakého období spadá trilobit? Čím se zabývá cytologie? Který český básník získal Nobelovu cenu? Kdo je autorem xy knihy? Jaká je chemická značka vodíku? Jak je ve fyzice značena hmotnost?

Test logicko-matematického myšlení

Výpočet rovnic s jednou neznámou, s více neznámými, se zlomky; určení z daného textu, zda se jedná o pravdu nebo nepravdu; umění vyčíst z tabulek správné údaje, …

Test angličtiny

Přeložení dopisu do angličtiny.

Testy jsem měla hotové za hodinu, takže jsem se vydala na recepci a odevzdala je.

Interview

Poté mne nechali dalších čtyřicet pět minut čekat, než si mne vzali na osobní pohovor, na kterém byl přítomen personalista a ještě jedna paní. Za celou půl hodinu mne v podstatě nepustil ke slovu. Přišlo mi, že říkal pouze naučenou básničku, a to velmi rychle, aby uchazeči neměli moc prostoru přemýšlet nad tím, co říká.

V jednu chvíli jsem ho již zarazila, neboť jsem si potřebovala ujasnit, co říkal. Z jeho řeči mi vyplynulo, že vybraný uchazeč dostane smlouvu pouze na půl roku s klasickou tříměsíční zkušební dobou. Ohledně této záležitosti jsem podala přímou otázku, na kterou mi odpověděl přímo bez dalších maskovacích vět, které se skrývaly v předešlém monologu. Pokračovala jsem další otázkou „Co následuje po této pracovní smlouvě?“ Samozřejmě další smlouvy na dobu určitou, dokud to bude ze zákona možné.

Poté zase spustil svůj monolog s tím, že se jedná o super nabídku. Abych to shrnula. Sedřou vás z kůže (pracovní den nemá 8 hodin, ale tak 12 a víc) za běžnou mzdu a jednou za čtvrt roku vám dají obří odměny, ale pouze v tom případě, že s vámi šéf bude spokojený a budete podávat heroické výkony. K tomu všemu budete neustále soutěžit a hrát hru Nejslabší máte padáka s dalšími lidmi, kteří nastoupili na stejné místo jako vy.

Už když jsem seděla na pohovce jako obžalovaný v soudní síni, věděla jsem, že tahle firma není nic pro mne. Výsledek výběrového řízení mi byl sdělen e-mailem později, než bylo řečeno na samotném pohovoru.