Zkušenosti s výběrovým řízením ve společnosti Seznam.cz

Zaslání životopisu

Jako vždy bylo na počátku zaslání životopisu, který jsem odeslala 12. prosince 2016 přes kariérní stránky společnosti Seznam.cz.

Pozvánka do assessment centra

V odpoledních hodinách 15. prosince mi zazvonil telefon a ozvala se paní personalistka, která se mne zeptala na pár základních informací o mé osobě a mých představách. Zároveň přidala jednu otázku ohledně společnosti, aby zjistila, zda vůbec vím, do jaké firmy se hlásím.

Domácí příprava

E-mailem mi přišly doplňující informace a zadání úkolu, který jsem si měla připravit. Bohužel jsem neměla mnoho času, ale byla jsem odhodlaná podat co nejlepší výkon. Úkolem bylo zpracování prezentace na odborné téma týkající se dané pozice.

Assessment centrum

Den po telefonátu, tj. 16. prosince, jsem se vydala nočním vlakem do Prahy, abych od 9 hodin absolvovala assessment centrum.

Byla jsem tam ještě se třemi protivníky mužského pohlaví, což pro mne byla novinka, neboť vždy jsem musela soupeřit převážně s ženami. Ze společnosti Seznam.cz byla v assessment centru přítomna personalistka a dva manažeři ze dvou si blízkých oddělení. Bylo to z důvodu toho, že hledali člověka do obou týmů.

Úkoly v assessment centru

Jako první jsme se měli v krátkosti představit a zároveň dokázat svůj zájem o práci právě ve společnosti Seznam.cz.

Poté přišla řada na domácí úkol, který jsme jednotlivě obhajovali pouze za přítomnosti zástupců společnosti, zatímco soupeři pracovali na individuálním úkolu. Ten testoval naše znalosti ohledně společnosti Seznam.cz a naše představy o práci.

V dalším kroku jsme kooperovali při týmovém úkolu.

Následně jsme opět po jednom absolvovali individuální scénku se zástupci společnosti, zatímco ostatní samostatně pracovali na úkolu vyplývajícím z pracovní náplně dané pozice.

Vyhodnocení assessment centra

Po splnění všech úkolů si nás paní personalistka jednotlivě pozvala a oznámila nám výsledek assessment centra. Se všemi mými protivníky se rozloučila a mne pozvala na osobní pohovor konající se hned po skončení assessment centra.

Osobní pohovor

Po skončení assessment centra se konal osobní pohovor, kde se mne ptali na doplňující informace k životopisu apod. Jednoduše řečeno jednalo se klasický pohovor. Po skončení mi řekli, že výsledek výběrového řízení mi sdělí do týdne.

Sdělení výsledku výběrového řízení

Již 19. prosince se mi splnil sen a z telefonu se ozvalo, že mne berou. Krásný dáreček pod stromeček 🙂