Zkušenosti s výběrovým řízením v O2

Doba reakce

Životopis jsem do O2 posílala na dvě pozice dne 2. září 2016. Hned 9. září se mi telefonicky ozvala personalistka a pozvala mne na výběrové řízení formou assessment centra, které se uskutečnilo dva dny poté.

K výběrovému řízení na druhou pozici se mi nedostalo žádné odpovědi.

Účastníci assessment centra

Do sídla společnosti v BB centru jsme se měli dostavit 15 minut před uvedeným začátkem výběrového řízení. Ale v tuto dobu jsem tam byla pouze já a jeden můj protivník. V devět hodin si nás paní personalistka vyzvedla a zavedla nás do jedné ze zasedacích místností, kde již čekal manažer oddělení CVM se svou kolegyní z daného úseku.

Měla jsem proti sobě 2 ženy a tři muže. Všechny s výrazně více zkušenostmi než mám já. A jedna žena se nedostavila a paní personalistka se jí ani nedovolala.

Průběh assessment centra

Začátek byl věnován úvodnímu slovu a obecným věcem ohledně výběrového řízení.

Představení

Poté následovalo naše představení. Po zkušenosti z minulého assessment centra jsem si připravila svou sebeprezentaci již doma. Ale bylo mi to na nic, protože na nás nachystali speciální úkol, na který se moje vyprávění vůbec nehodilo.

Neměli jsme vůbec čas na rozmyšlenou. První adept se měl hned vžít do situace personalisty a začít přesvědčovat svého potenciálního budoucího šéfa o tom, že kandidát, kterého vybral, je na tu danou pozici ten nejlepší. Takže jsme se měli prodat v osobě někoho jiného.

Projevy ostatních o jejich mnohaletých zkušenostech jsem završila svou prezentací, kde jsem uvedla, že v tomto se ostatním opravdu rovnat nemohu, ale mohu nabídnout jiné přednosti. Personalistka na to reagovala tak, že hledají dva lidi a jednu juniorní, takže v žádném případě nejsem znevýhodněna. To bylo docela povzbuzující, neboť najednou se šance hodně zvýšily, protože z 6 lidí měli v plánu vybrat dva.

Doplňování vět

Po zahřívacím kole a krátké přestávce následoval další úkol. Z několika papírků na stole jsme si postupně měli vylosovat jeden. Na každém svitku byla věta, kterou jsme měli do 30 sekund od přečtení doplnit. Čas ale nikdo nestopoval. Tuhle hru jsem odstartovala já a vytáhla si větu něco ve smyslu „Přínos marketingového specialisty tkví v ……………..“. Po mém doplnění věty mohli ostatní něco dodat nebo mi oponovat a podobně. Ale nikdo nic neměl, takže odpověď byla evidentně dobrá a vystihující. Jakmile si každý okusil tento úkol, přešli jsme k dalšímu úkolu, ale tentokrát týmovému.

Týmový úkol

Rozdělili nás na dva týmy, ve kterých jsme měli zpracovat případovou studii, která měla odrážet práci na dané pozici. Po 45 minutách jsme naši práci měli na flipchartu odprezentovat. Manažerovi se ani jeden výsledek práce nelíbil a nechal nás to dopracovat. Na to jsme měli dalších 10 minut a poté se prezentace opakovala. Ani tak to nebylo zcela podle jeho představ, ale již nás dál netrápil. Podrobněji nám vysvětlil práci daného oddělení CVM a nechal nás, abychom se zeptali na věci, které nás zajímají.

Řeč ukončila personalistka, která nám říkala, že pokud někdo zjistil, že to není práce pro něj, může klidně odejít a dál se AC neúčastnit. Přemýšlela jsem, že odejdu, ale na druhou stranu jsem byla zvědavá, jak vše bude pokračovat a jestli si mne náhodou nevyberou. Nikdo neodešel a tak následovala delší přestávka na občerstvení ve formě malé bagetky, zákusku a pití.

O přestávce se strhla debata o tom, že vlastně všichni si pozicí nejsou jistí, neboť je stále zahalena mnohým tajemstvím.

Zúžení kandidátů

Před koncem přestávky přišla personalistka a se mnou a dalšími dvěma muži se rozloučila. Slíbila nám, že zájemcům sdělí zpětnou vazbu, ale že si o ni musíme napsat na e-mail.

Zpětná vazba

Jak bylo slíbeno, tak se také stalo. Paní personalistka mi velmi podrobnou zpětnou vazbu podala telefonicky. Byla jsem nadšená, neboť nic takového mi ještě nikdo nikdy neposkytl.

Další absolvovaná výběrová řízení v O2

Ve společnosti O2 jsem ještě mimo jiné absolvovala videopohovor a assessment centrum na pozici ambasadora  OGuru.